Draudimas

Norite Apsidrausti nuo nelaimingų Įvykių kelionėje ar mieste?
Rašykite/Skambinkite mums, mes viskuo pasirūpinsime.

  Paskambinkite mums

  +37069882604 (Viber / Whatsapp)
  +905367420816

  Rašykite mums

  info@irmusta.lt

  SOCIALINIAI TINKLAI

  Medicininių išlaidų draudimas

  Atlyginamos patirtos išlaidos būtinajai medicinos pagalbai ir/ar medicininei evakuacijai, jeigu šios paslaugos apdraustajam buvo suteiktos dėl ūmaus sveikatos sutrikimo arba traumos, įvykusių kelionės metu. Apdraustojo mirties atveju atlyginamos repatriacijos išlaidos, jeigu dėl kelionės metu dėl traumos arba ūmaus sveikatos sutrikimo apdraustasis miršta.

  Nelaimingų atsitikimų draudimas

  Jeigu įvykus nelaimingam atsitikimui apdraustasis patyrė traumą, dėl kurios ne vėliau kaip per vienerius metus nuo nelaimingo atsitikimo dienos mirės, išmokama draudimo polise šiai rizikai nurodyta viso dydžio draudimo suma asmeniui, kuris pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turi teisę gauti draudimo išmoką. Patyrus traumą draudimo išmoka apskaičiuojama pagal traumų lentelę, priklausomai nuo sužalojimo pobūdžio.

  Civilinės atsakomybės kelionės metu draudimas

  Atlyginami nuostoliai, atsiradę dėl apdraustojo veiksmų ar neveikimo, dėl kurių tretiesiems asmenims buvo padaryti kūno sužalojimai arba padaryta žala jų turtui ir dėl ko apdraustajam ar BTA per draudimo laikotarpį arba per 30 dienų nuo paskutinės draudimo sutarties galiojimo dienos, pateiktas raštiškas trečiojo asmens reikalavimas.

  Bagažo draudimas

  Atlyginamas turtinis nuostolis susijęs su bagažu dėl: 1) vežėjo užregistruotojo bagažo vėlavimo dėl vežėjo kaltės; 2) vežėjo užregistruotojo bagažo pametimo, vagystės ar sugadinimo dėl vežėjo kaltės; 3) bagažo vagystės, kai jis yra apdraustojo priežiūroje.

  Suplanuotos kelionės atšaukimo draudimas

  Atlyginami nuostoliai, jei dėl Taisyklėse nurodytų priežasčių (pvz. apdraustojo ar jo šeimos nario ūmaus sveikatos sutrikimo ar traumos, apdraustojo nuosavybei padarytos žalos, apdraustojo ar jo artimo giminaičio mirties) apdraustasis negali vykti į planuojamą ir visiškai apmokėtą kelionę. Minėta draudimo apsauga galioja apdraustajam įsigyjant kelialapį ne tik kelionių agentūroje, bet ir internetu.

  Pavėlavimo į lėktuvo skrydį draudimas

  Atlyginami nuostoliai, apdraustajam pavėlavus į reguliarųjį arba užsakomąjį skrydį dėl eismo įvykio, įvykusio su transporto priemone, kuria apdraustasis važiavo į oro uostą.

  Lėktuvo skrydžio vėlavimo, atšaukimo, vietos nesuteikimo, kelionės jungties praradimo draudimas

  Atlyginami apdraustojo nuostoliai, kurie atsirado dėl reguliariojo lėktuvo skrydžio vėlavimo arba atšaukimo dėl oro sąlygų, dėl lėktuvo techninės būklės ar atsisakymo suteikti keleiviui vietą lėktuve.

  Kelionės dokumentų draudimas

  Atlyginami nuostoliai susiję su apdraustajam būtino sienos kirtimui, grįžtant į Gyvenamąją šalį, kelionės dokumento užsienyje įsigijimu, vietoje užsienyje prarasto paso ar asmens tapatybės kortelės.

  Teisinės pagalbos draudimas

  Atlyginamos išlaidos, atsiradusios dėl teisinės pagalbos suteikimo draudėjui, jeigu jis netyčia nesilaikė šalies, į kurią atvyko, nustatytų elgesio normų ir tradicijų, netyčia pažeidė šalies, kurioje galioja draudimo sutartis, norminius aktus dėl ko padarė nuostolį trečiajam asmeniui.

  Kelionės nutraukimo draudimas

  Atlyginamos išlaidos, susijusios su būtinybe apdraustajam grįžti į Gyvenamąją šalį dėl jo šeimos nario hospitalizacijos dėl ūmaus sveikatos sutrikimo arba dėl jo mirties.

  Ką reikia žinoti įvykus įvykiui

  Jeigu kelionės užsienyje metu reikalingas gydymas ligoninėje ar apsraustojo evakuacija/repatriacija į Gyvenamąją šalį, apie tai nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 72 valandas, turi būti pranešta BTA ar bendrovės partneriams, kadangi tokios išlaidos turi būti suderintos su draudimo bendrove. Pranešant apie įvykį, turi būti nurodytas draudimo poliso numeris, nukentėjusio asmens vardas, pavardė, gimimo data, įvykio vieta, įstaigos, kurioje suteikiamas gydymas, kontaktai. Jei draudimo polise nurodytas telefono numeris konkrečiai šaliai, tuo telefono numeriu būtina paskambinti visuomet prieš kreipiantis į gydymo įstaigą dėl medicinos pagalbos suteikimo.

  Transporto draudimas
  Privalomasis draudimas
  KASKO draudimas
  Pagalba kelyje
  Keleivių draudimas nuo nelaimingų atsitikimų

  Būsto draudimas
  Būsto draudimas
  Namų turto draudimas
  Žalos kaimynui draudimas
  Pagalba namuose
  Asmens civilinės atsakomybės draudimas

  Asmens draudimas
  Nelaimingų atsitikimų draudimas
  Kritinių ligų draudimas
  Netekto darbingumo ir netekties draudimas

  Kelionių draudimas
  Medicininių išlaidų draudimas
  Nelaimingų atsitikimų draudimas
  Civilinės atsakomybės draudimas
  Bagažo draudimas
  Kelionės nutrūkimo draudimas

  Laivų draudimas
  Laivų savininkų civilinės atsakomybės draudimas
  KASKO draudimas

  Statybų draudimas
  Statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomasis draudimas
  Statomo turto ir statybinių medžiagų draudimas nuo visų rizikų
  Civilinės atsakomybės draudimas

  Transporto draudimas
  Vežėjų civilinės atsakomybės draudimas
  Privalomasis draudimas
  KASKO draudimas
  Pagalba kelyje
  Keleivių draudimas nuo nelaimingų atsitikimų

  Sveikatos draudimas
  Gydymo ir diagnostikos išlaidos
  Išlaidos vaistams, vitaminams ir maisto papildams
  Išlaidos optikai
  Išlaidos odontologijai
  Išlaidos sveikatingumo paslaugoms

  Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas
  Kitų asmenų sveikatai ir turtui padarytos žalos draudimas
  Žalos gamtai draudimas
  Bylinėjimosi išlaidų draudimas

  Įmonių turto draudimas
  Pastatų ir statinių draudimas
  Komunikacijų draudimas
  Patalpų vidaus apdailos draudimas
  Produkcijos, žaliavų draudimas
  Technologinės įrangos draudimas

  Spec. technikos draudimas
  Žemės ūkio technikos draudimas
  Miško technikos draudimas
  Padargų draudimas
  Statybinės technikos draudimas
  Įrengimų ir mechanizmų draudimas

  Laidavimo draudimas
  Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimas
  Įsipareigojimų muitinei įvykdymo laidavimo draudimas
  Kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo laidavimo draudimas